วิธีเพิ่มพลังบุญทวีคูณให้กับชีวิตอย่างง่ายๆ

Seed of Hope | 19:05 |
1. การเพิ่มพลังบุญแบบไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียว

เคล็ดวิชานี้ เป็นของท่านหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ท่านสอนไว้ว่า

-เวลาตื่นเช้ามาขณะล้างหน้าหรือดื่มน้ำให้ท่องว่า พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในวันใหม่

-ก่อนกินข้าว ก็ให้นึกถวายข้าวแด่พระพุทธเจ้า

-ออกจากบ้าน เห็นคนอื่นเค้ากระทำความดี เป็นต้นว่าเห็นเค้าใส่บาตรพระ จูงคนแก่ขามถนน ก็ให้นึกอนุโมทนากับเขาด้วย

หนังสือการ์ตูนธรรมะ

รวมการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก


*ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาแหล่งข้อมูลทุกแหล่งที่ให้เผยแพร่ต่อๆ กันมาเป็นธรรมทาน ขออนิสงค์ผลบุญในการเผยแพร่ธรรมะครั้งนี้จงมีแด่ท่านเจ้าของข้อมูล ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้อ่านทุกท่านด้วยเทอญ

หนังสือธรรมะ - หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม


รวมหนังสือธรรมะของ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

อ.สุภีร์ ทุมทอง - ปฏิบัติตามลำดับ


สมาธิ เป็นธรรมะตัวกลางในการที่จะทำให้เราเกิดปัญญา
แต่ไม่ใช่ว่า มาเริ่มต้น ก็ทำสมาธิเลย
อ. สุภีร์สรุปจากพระไตรปิฎกได้ว่า
มีอยู่ ๕ ขั้นตอน ในการที่จะทำให้เรามีสัมมาสมาธิได้ดี

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ - ลืมตาเคลื่อนไหว ใจฮู้ซื่อๆ

หนังสือเล่มนี้ เกิดจากความตั้งใจที่แน่วแน่ของพระพุทธยานันทภิกขุ (หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท) ที่ประสงค์ให้คณะทำงานสื่อเฉพาะกิจ เพื่อโครงการอาจาริยบูชา ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เพื่อให้ผู้ที่สนใจแนวทางการเจริญสติแนวเคลื่อนไหวได้มีโอกาสพิจารณาและศึกษาในข้ออรรถ ข้อธรรม ที่หลวงพ่อท่านได้ถ่ายทอดธรรมะผ่านเรื่องเล่าด้วยภาษาสั้นๆ ง่ายๆ ตรงไป ตรงมา ชวนคิด ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเมื่อผู้ใดตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องท่านก็จะเอาใจใส่โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย พร้อมทั้งเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกศิษย์ทุกเพศทุกวัย เพื่อมิให้ศิษย์เหล่านั้นเสียเวลา

เด็กน้อยในแดนธรรม - ทางพ้นทุกข์


การเกิดขึ้นมาในโลกมีแต่ทุกข์ทั้งสิ้น ทางที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้คือการเข้าถึงอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค โดยแม่ทัพที่สำคัญคือ ใจ การฝึกใจทำได้โดยการภาวนา พิจารณากายและใจ ให้อยู่ในอารมณ์เดียวคือปัจจุบัน รู้เท่าทันกิเลส และให้เป็นกลางต่อกิเลสและอุปทานที่เกิด สามารถปฏิบัติได้แม้จะอยู่ในเพศฆราวาส หากปฏิบัติก็จะเห็นสัจธรรม และพ้นทุกข์ได้จริงๆ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) - เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ


ท่านเจ้าประคุณสมเด็จ พระพุฒาจารย์ (โต) กล่าวว่า เคล็ดลับสู่ความสำเร็จสุดยอดในทางธรรม คือ จะต้องมีสัจจะอันแน่วแน่และมีขันติธรรมอันมั่นคง จึงจะฝ่าฟันอุปสรรค บรรลุความสำเร็จได้

อาตมามีกฎอยู่ว่า เช้าตีห้าไม่ว่าฝนจะตก ฟ้าจะร้อง อากาศจะหนาว ต้องตื่นทันที ไม่มีการผัดเวลา แล้วเข้าสรงน้ำ ชำระกายให้สะอาด แล้วจึงได้สวดมนต์และปฏิบัติสมถกรรมฐานหนึ่งชั่วโมง พอหกโมงตรงก็ออกบิณฑบาต เพื่อปฏิบัติตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล - หลวงปู่ฝากไว้


"หลักธรรมที่แท้จริง คือ จิต จิตของเราทุกคนนั่นแหล่ะ คือ หลักธรรมสูงสุด ที่อยู่ในจิตใจเรา นอกจากนั้นแล้วมันไม่มีหลักธรรมใดๆ เลย... ขอให้เลิกละการคิด และการอธิบายเสียให้หมดสิ้น จิตในจิตก็จะเหลือแต่ความบริสุทธิ์ ซึ่งมีประจำอยู่แล้วในทุกคน"